Nordbygg nya datum 20 - 23 April 2021

2020-05-14

Nu är nya datum äntligen klara för Nordbygg som flyttas fram tills den 20 - 23 April 2021.

Nordbygg nya datum 20 - 23 April 2021

Vårt fokus är att arrangera en mässa där människor kan mötas för att göra affärer och nätverka, i en tid och i en miljö där de kan känna sig trygga vad gäller både säkerhet och hälsa.

Omfattande planering
Det handlar om över 800 utställande företag och runt 50 000 besökare som behöver planera om. Till det all logistik kring boende, transporter, mat, dryck och utrustning för alla dessa människor.