Hordas engagemang sträcker sig långt utanför idrottsplanerna och arenorna

Horda Stans vill se traditionell sponsring ge plats för modern, engagemangsbaserad sponsring som gör konkret samhällsnytta. Därför engagerar vi oss i verksamheter som ger engagemang tillbaka.

Horda Stans har som filosofi att bidra till den lokala utvecklingen som ger samhällsnytta. Som en av bygdens största arbetsgivare har vi ett ansvar att hjälpa till att skapa en trevlig fritid för alla medarbetare i bolaget. Ett bra sätt tycker vi är att stödja de ideella föreningar i vår närhet där många av oss "Horda Stansare" är starkt engagerade som utövare, ledare och supportrar. 
 
Horda Musikkår