Horda Stans mot en hållbar utveckling

För oss på Horda Stans AB är det en självklarhet att vi alla vill bidra till en hållbar framtid. Vi vill ligga i framkant när det gäller materialval, lokaler, transporter och materialåtervinning.

Vi har sedan 2000 varit godkända enligt ISO 14001 och är nu också godkända enligt FSC® standarden.

 

Vi på Horda Stans är övertygade om att det är utvecklingen mot en mer hållbar produktion som är, och kommer att bli, vår framgångssaga. Vi har en modern och funktionell fabrik i vilken vi enbart använder förnyelsebar el och bergvärme för att minimera koldioxidutsläppet. Vi har inga utsläpp till luft eller mark och vatten. Våra transporter sköts av ett transportbolag som aktivt arbetar med att sänka sina koldioxidutsläpp per tonkilometer. Våra interna transporter görs idag med moderna eltruckar och med pallband. 

Idag tillverkar vi detaljer i många olika återvunna material. Vi använder bland annat material som till stor del består av återvunna PET-flaskor, Hampa, Polyester, Ull men också material som består av återvunnet papper. Många av våra material går också att återanvända i nästa led. Idag återanvänder vi delar av vår kunds tygspill som skickas till vår leverantör och blir till nytt material som vi sedan använder till nya artiklar.

Vi har nu under 1,5 års tid kört en av Horda Stans bilar på förnybar diesel HVO100. Det aktuella fordonet har sparat ca 15 000 kg Co² i förhållande till fossil diesel. HVO100 tillverkas av förnybara råvaror som uppfyller hållbarhetslagen. Det innebär att råvarorna är spårbara och ej kommer från skövlad skog. Den största råvaran är animaliska fetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Just nu råder ju en minst sagt het debatt rörande vilket som är det miljövänligaste framtida alternativet totalt sett, vi på Horda Stans följer debatten med spänning.