Om oss

Made in Horda är vårt kännetecken som står för ärlighet, öppenhet och förtroende.

Historik

Horda Stans grundades 1974 under namnet Horda Packningsindustri AB. Grundarna till företaget valde att sluta sin dåvarande anställning på Värnamo Gummifabrik för att istället driva eget företag. Verksamheten bestod i början av att stansa gummipackningar från gummiduk. Under årens lopp har verksamheten breddats betydligt genom utökat materialsortiment samt nya maskininvesteringar. Företaget expanderade kraftigt under 90-talet då akustiska material för fordonsindustrin började användas i större utsträckning.

2010 etablerades ytterligare en ny gren av verksamheten för formpressning och laminering av produkter till möbelindustrin, efter att företaget Formfiber förvärvats något år tidigare. Förvärvet skapade möjligheter att kombinera tillverkning i en maskinpark avsedd för papp-pressning med befintliga akustiska material. Under perioden 2011 och framåt har dessa nya satsningar resulterat i en stark utveckling av bolaget, både i antal anställda och omsättning.

Sedan 2013 satsar Horda Stans stort på att utveckla och automatisera den egna produktionen och maskinparken, huvudsakligen genom kompetenshöjning i form av ny teknisk personal samt investeringar i ny modern utrustning.


VD
Henrik Karlsson
Horda Stans AB

Kontakta oss