Om oss

Horda Stans är ett företag som vill lite mer än andra. Med denna inställning har vi kunnat locka till oss mycket bra personal, den viktigaste ingrediensen i ett företag. På Horda Stans räknas stillestånd som tillbakagång därför har utveckling och förändring blivit en del av vårt DNA. För den som vill få något gjort som kund eller anställd har man hamnat rätt på Horda Stans.

Historik

Horda Stans grundades 1974 under namnet Horda Packningsindustri AB. Grundarna till företaget valde att sluta sin dåvarande anställning på Värnamo Gummifabrik för att istället driva eget företag. Verksamheten bestod till en början av att tillvarata kortrullar och sekunda gummiduk i en tidig återvinningsidé. Gummiduken som annars skulle kastats bort blev gummipackningar. Med detta som grundidé växte företaget till sig under 70- och 80-talet.

Under 90-talet tog sig företaget in i en andra kraftig tillväxtfas. Man introducerade en bra kanal för återvunnen textilfilt som ljudabsorbenter till den svenska fordonstillverkningen. Nedrivna kläder och textilier av i första hand bomull fick ett nytt andra liv.

Den tredje tillväxtfasen byggde även den på ett material med miljötänk. Horda Stans såg behovet av en ljudabsorbent med bättre mekanisk stabilitet och fler bearbetningsmöjligheter. Som en vidareutveckling tog man fram ett material där återvunnen textil kombinerades med återvunna PET-flaskor. Då detta material är termoplastiskt formbart gick det kombinera med formpressning och laminering för att skapa fler produktmöjligheter.

Under de senaste åren har dessutom stora investeringar i verksamheten gjorts. Fabriken har byggts ut i stor omfattning för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Fler maskiner med utökade möjligheter och mer automation har köpts in för att effektivisera och öka kapaciteten. Mycket investeringar har också gjorts i humankapital för att förbättra hela företagets förmåga. På samma sätt som Horda Stans genom hela sin historia varit ett företag med lönsamhet och tillväxt kan man också förvänta sig detsamma av framtiden.

 

VD, Henrik Karlsson, Horda Stans

VD

Henrik Karlsson

Tel +46(0) 370 65 47 10

Skicka e-post