Produktion

Vårt mål är att vara en långsiktig partner med den bästa lösningen för våra kunder.

Vi på Horda Stans har ett stort materialkunnande inom det polymera området. Med vårt stora kontaktnät och väletablerade inköpskanaler hos ledande materialtillverkare inom Europa, erbjuder vi rätt lösning för varje produkt och miljö. Med en modern maskinpark och 8 000 kvadratmeters produktionsyta  kan vi erbjuda snabba och kostnadseffektiva lösningar. Vi tänker på vår miljö och återvinner materialspill för tillverkning av nya produkter.

Lena Spjut, Horda Stans

Produktion & Personalchef

Lena Spjuth

Tel 0370-65 47 05

Skicka e-post