Formpressning - oändliga möjligheter i miljövänliga material

Formpressat i miljövänliga material med färg och form i både 2D och 3D produkter är något som ständigt efterfrågas av marknaden.

Formpressning är en formningsmetod som kräver både noggrannhet och kunskap. På Horda Stans utför vi den mesta av vår formpressning i återvunnen polyesterfiber, Soundfelt REC®, med eller utan textilier, men vi formpressar även i cellpolyeten och nålfilt. Våra fokusområden för formpressning är värmeisolering och ljudabsorbering som kan beställas med diverse olika typer av ytskikt efter behov, om det såväl gäller design eller till industriella produkter.

Stillestånd är tillbakagång

Man använder både värme och tryck via ett formverktyg för att utföra processen där grunden är att materialet placeras mellan formhalvorna i verktyget. Vi kan välja att tillföra både värme och kyla i våra pressar beroende på utformningen av detaljerna som skall formpressas. Något som vi gärna framhåller är det faktum att vi på Horda Stans är speciellt berömda för våran innovationsförmåga att alltid sträva efter den omöjliga formen som aldrig har skådat dagens ljus.