Möbelkomponenter som ger kostnadseffektiva lösningar

Stansade och formpressade produkter, möjligheterna är oändliga.

Vi stansar i plywood och board samt formpressar i fiberpapp och polyesterfiber. Dessa produkter används till bland annat sitsar, armstödsbrickor, ryggar, väggabsorbenter, skärmväggar och andra komponenter. Möjligheterna är oändliga.

Formpressad fiberpapp

Formpressad fiberpapp är ett mycket starkt material. Vi levererar t ex sitsar till kontorsstolar i vilka armstöden monteras direkt i själva sitsen. Eftersom materialet är mycket formbart, kan vi lätt skapa sådana former som är mycket svåra att ta fram i fanér. Detta ökar naturligtvis materialets möjligheter rejält. Det som begränsar fiberpappens användningsområde kan möjligen vara vår egen fantasi.

Utmärkande för fiberpapp

  • Mycket starkt 
  • Lätt att forma
  • Formstabilt 
  • Jämn och hög kvalitet 
  • Miljövänligt 
  • Lätt att arbeta med 
  • Konkurrenskraftiga priser

En formpressad detalj av oss består av ett antal lager fiberpapp, som limmas samman före pressning. De enskilda skikten har en tjocklek varierande mellan 1 och 3 mm. Antalet skikt varierar mellan 3 och 9 stycken, beroende på vilken funktion produkten skall ha.

Exaktpressningsteknik

Vi har genom åren utvecklat vad vi kallar "exaktpressningsteknik". Detta innebär att vi stansar ut varje enskilt ark i det slutgiltiga formatet, innan vi limmar samman och formpressar produkten. Genom detta förfarande kan vi i de allra flesta fall eliminera kantbearbetning, såsom kantfräsning och putsning. Eftersom detaljerna skall kläs med polyeter och tyg, syns dessa operationer. Detta kommer våra kunder till godo i form av lägre priser tack vare färre arbetsmoment.

Något för inrednings- och möbelbranschen

Tillverkningen är huvudsakligen inriktad på sits- och ryggplattor avsedda för beklädnad. Våra produkter finns i stolar för kontor, hem, offentliga miljöer, men också inom kollektivtrafiken samt i rullstolar. För närvarande pågår även utveckling av inrednings- och möbeldetaljer i synlig papp.

Vår kapacitet är idag omkring en miljon pressade detaljer per år. Betydande investeringar har genomförts, och vi står idag väl rustade för att ge ökad service åt såväl nya som gamla kunder.

 

 

Anders Edin - Icke spam

Anders  Edin

Tel 0370-65 47 14

Skicka e-post

Möbelkomponent stolsits, Horda Stans

Armstöd i återvunnen fiberpapp

Genom att limma ihop flera pappskikt får slutprodukten en hög hållfasthet. Papp är även lätt att formpressa, vi kallar det Formfiber.

Möbelkomponent, Horda Stans

Ryggstöd

Ett ryggstöd med infästningshål i formfiber (skiktlaminerad återvunnen fiberpapp).

Möbelkomponenter, Horda Stans

Sits plywood

En sits i stansad plywood med hål för infästningar och genomföringar. Vi kan även förbereda för islagsmutter för montering.

Möbelkomponent, armstöd, Horda Stans

Armstödsbricka

Stansad armstödsbricka i plywood med stoppningen fastlaminerad.

Möbelkomponent, Horda Stans

Sits

Sits i stansad board (ofta kallat masonit).

Möbelkomponent stolsits, Horda Stans

Stolsits

Stolsits i plywood med islagsmutter för montering i stålram och med monterade kardborrar längs kanten.