Certifikat - FSC®

Kvalitet är alltid vår första prioritet.

Horda Stans AB är sedan länge certifierade enligt IATF 16949 vilket är den hårda kvalitetsstandard fordonsindustrin arbetat fram. Detta borgar för att Horda kan leverera korrekta produkter i rätt antal på rätt dag till Er som kund. 

Vi är också engagerade i att minimera vår miljöpåverkan och är miljöcertifierade enligt ISO 14001 med färdiga produkter, komponenter och material. Horda Stans tilldelades "Volvo Quality of Excellence Award" efter att blivit utsedda till en av Volvos bästa leverantörer för några år sedan.

FSC®

FSC® - Forest Stewardship Council® är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Horda Stans AB är certifierat sedan 2020 och har licens FSC-C161394

Genom att certifiera råvaran har vi ett viktigt miljöargument för våra kunder ute i världen. Därför arbetar Horda hela tiden med att öka andelen certifierat fiberbaserat material och trävaror enligt FSC®. Men miljökraven i produktionen och miljömärkningen av materialen är inte längre bara ett starkt säljargument. Investeringar görs mer eller mindre löpande för att möta marknadernas krav. Specialanpassade produkter produceras för både kund och marknad.

RUTIN HANTERING KLAGOMÅL ELLER SYNPUNKTER KRING FSC®

Om du har klagomål eller synpunkter på hur FSC-standarden tillämpas i Horda Stans AB eller dess underleverantörer kontakta i första hand certifieringsansvarig, Kajsa Scott

 Alla inkomna synpunkter behandlas enligt de strikta rutiner som FSC har för detta.

Kajsa Scott, Horda Stans

Miljö & Kvalitetschef

Kajsa  Scott

Tel 0370-65 47 29

Skicka e-post