Semestertider

2024-05-29

Horda Stans kommer att stänga för semester från måndag den 8 Juli till och med måndagen den 5 Augusti.

Semestertider

Jourlista: 

v.28 - Anders Edin 0370 - 65 47 14 

v.29 - Henrik Karlsson 0370 - 65 47 10 / 070 - 87 51 580

v.30 - Lena Spjuth 0370 - 65 47 05 / 070 - 88 83 998

v.31 - Anders Lund 0370 - 65 47 28 / 072-40 28 233