Då var det dags för ett nytt nyhetsbrev från Horda

2022-03-29

Kära kund,  Här i Horda jobbar vi stenhårt med att hantera den mycket goda tillväxtfas som vi befinner oss i för närvarande och har gjort de sista åren. Vi har även fokuserat på att disponera om ytorna i fabriken för att få in alla maskiner som vi investerat i och man kan konstatera att det är dags att börja bygga ut igen vilket vi ser som positivt. Vi är på väg mot ännu ett rekordår med en mycket fin orderstock samt omsättning så långt. Det känns som det enda som kan ändra på detta är den oroliga världssituationen som nu råder. Tillsammans gör vi det bästa vi kan! Vi skänker alla berörda av den tragiska konflikten en varm tanke och hoppas på en fredlig lösning inom kort.

Då var det dags för ett nytt nyhetsbrev från Horda

Läs här!

Med vänlig hälsning,

Anders Edin

Sälj & Marknadschef

+46 370 65 47 14

anders.edin@hordastans.se