Vi är nu FSC®-certifierade

2021-01-08

Under läs mer så har vi ställt lite frågor till certifieringsansvarige Karl Holmström.

Vi är nu FSC®-certifierade

Varför har ni valt att FSC-certifiera er på Horda Stans?

Det finns många goda anledningar. Först och främst är det ett sätt för oss att förbättra vårt kunderbjudande. Genom att vi nu kan erbjuda FSC-certifierade lösningar till våra kunder öppnar vi upp möjligheter för även dem att certifiera sina produkter. Inom många områden är idag FSC-certifiering ett krav vid upphandlingar och allt fler konsumenter efterfrågar det. FSC har också fördelen att vara ett starkt varumärke globalt så det är helt rätt standard att fokusera på för att få en märkning på sina produkter som är gångbar på alla marknader.

Vilka fler anledningar ser ni?

Trä- och träfiberbaserade material har fantastiskt goda egenskaper ur många synvinklar, inte minst hållbarhetsmässigt. Genom att certifiera oss vill vi hjälpa till att marknadsföra fiberbaserade lösningar till nya applikationer. Vi undersöker bl a tillsammans med kunder hur de kan ersätta material som idag kanske består av icke-förnyelsebara material med förnyelsebara och kanske även återvunna material. Vi kan bl a erbjuda FSC-certifierade lösningar i 100% återvunnen fiber. Med en sådan lösning får man en certifierad, återvunnen, återvinningsbar produkt samtidigt som man kan reducera sitt carbon footprint för produkten markant. Det ger naturligtvis också en trovärdighet i sin marknadsföring. Action speaks! 

Vad innebär en FSC®-certifiering?

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

För att som företag kunna FSC®-certifiera sin verksamhet måste man ha 100 % kontroll över sina leverantörskedjor och materialflöde. Revision sker årligen av ackrediterat revisionsorgan. Horda Stans har licenskod FSC-C161394 Är du intresserad kan du själv läsa mer på FSCs hemsida