Corona-virusets påverkan på Horda Stans

2020-04-21

Horda Stans har samtliga sina leverantörer i Europa och de flesta i Sverige. I dagsläget påverkas vissa av våra leverantörer i nedstängda länder.

Corona-virusets påverkan på Horda Stans

Vi kommer få störningar på inleveranser av material, men vi har också en del lager. Vi håller kontakt med våra leverantörer för att hålla oss uppdaterade. Vi arbetar som vanligt och följer de rekommendationer som kommer från svenska myndigheter. I de fall våra leveranser till kund kommer att påverkas tar vi kontakt och meddelar kunden ifråga. Vi följer utvecklingen på daglig basis och vi agerar för att hjälpa våra kunder.

J O U R L I S T A 

Produktionschef - Jakob Gulldèn 0370-65 47 27

Personalchef - Lena Spjuth 0370-65 47 05

Marknadschef - Anders Edin 0370-65 47 14

Henrik Karlsson 0370-65 47 10 

Managing Director, Horda Stans AB 

Henrik.karlsson@hordastans.se